SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

geodet

Zaměření pozemku

 Nakonec následuje samotné vytyčení bodů v terénu. Geodet na základě vypočtených souřadnic, resp. vytyčovacích prvků geodetickými metodami vytyčí polohu jednotlivých lomových bodů hranice pozemku a  vyznačí jejich polohu v terénu pomocí dřevěných kolíků nebo roxorů. Pak by měly být provedeny ještě různé kontrolní měření , jako například měření oměrnými nebo křížových mír mezi body, kontrolní výpočet výměry parcely, apod. Tato měření slouží ke kontrole správnosti vytyčení jednotlivých bodů .

Geometrický plán

 Pokud se jedná o oficiální vytyčení, měli by se ho účastnit i všichni dotyční vlastníci sousedních parcel a jiné oprávněné osoby. Po vytyčení mají všichni přítomní možnost se vyjádřit k průběhu vytyčené hranice. Jejich připomínky, resp. souhlas / nesouhlas a podpis se vyznačí do protokolu o vytyčení hranice . Dotyčná osoba má samozřejmě právo se vytyčení nezúčastnit, čímž ale ztrácí právo vyjádřit se k průběhu hranice, pokud by náhodou došlo k soudnímu sporu.

Geodetické práce

Nakonec se vytyčovací náčrt a podepsaný protokol o vytyčení ověří autorizovaným geodetem a předají do katastrální dokumentace. Při informativním vytyčení se pouze vyznačí poloha bodů v terénu, vytyčovací náčrt ani protokol o vytyčení se v tomto případě nevyhotovuje. Pokud se jedná o katastrální mapu číselnou, je možné vytyčení provést také jednoduchým způsobem, kde se pouze proberou souřadnice bodů z mapy , bez jakéhokoli kontrolního měření. Na závěr je nutné říci, že byste nikdy neměli provádět vytyčení hranici pozemku svépomocí , ale vždy byste si na to měli zavolat profesionály , kteří vědí, jak na to, protože v konečném důsledku byste si mohli způsobit více problémů než užitku.

Náhodné inzeráty

Tommy17
terinka
Piďa
golfscorpion
Farma Kapsa
Honza

Poslední komentáře