SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

 Rizikové kácení

Rizikové kácení - Každý strom je specifický svou velikostí, tvarem, okolním terénem a v neposlední řadě okolní situací. Kácení stromů můžeme dělit na tyto hlavní skupiny:

 - Stromy na volných prostranstvích kde je možné strom Spilia klasickým lesnickým způsobem ze země. V tomto případě je v okolí stromu dostatek místa a je možné strom Spil na zem vcelku a následně pak zpracovávat dřevní hmotu.

 - Stromy v rizikových podmínkách - tzv. rizikové stromy jsou takové, které by mohly ohrozit zdraví osob či poškození majetku při nekoordinovaných pádu. Často se jedná o stromy, které jsou suché, podmyté, s dutinami kmene, napadené škůdci, jsou v blízkosti inženýrských sítí - nejčastěji elektrické vedení či plynovod, jsou v blízkosti budov, kde mohou narušovat statiku, fasády, střechy nebo v blízkosti jiných cenných předmětů. Tyto stromy je nutné Spilia postupně se zvýšenou bezpečností. Při obhlídce si určujeme přesný postup prací a zvolíme si vhodnou techniku a tedy, zda budou práce probíhat přímo z kmenu stromu za pomoci stromolezeckej techniky, stromolezeckých stupaček, vysokozdvižné plošiny, žebříku, ...

 - Stromy v nedostupném terénu mohou být i rizikové stromy či zcela zdravé stromy, ale s tou výjimkou, že prostor pod stromem je nepřístupný technikou, těžko přístupný osobám nebo se v okolí nacházejí jiné trvalé překážky. Pro lepší představivost jako příklad mohou být skalní soutěska, prudké svahy, hřbitovy, dětská hřiště, terasy, .. V těchto případech pracujeme přímo ze stromu a stromy pílime po částech, které jsou vázány na lano a pomocí kladek a lan spouštíme větve bezpečně dolů na bezpečné předem určené místo.


V rámci nabídky prací s dřevinami Vám nabízíme:

    kácení, ořezávání a kácení stromů (i rizikových stromů nebo stromů v nedostupném terénu)
    ořezávání a stříhání ovocných stromů
    pilčícke práce při kalamitách - v případě potřeby možné volat nonstop !!!
    napílenie dřevní hmoty na dohodnutou délku
    uložení dřevní hmoty
    převoz nebo likvidace dřevní hmoty
    vybírání kořenového systému
    kompletní vyčištění okolí prací

Náhodné inzeráty

Mára
Bertik
Filip Eisner
Farma Kapsa
Jirka
ivan26

Poslední komentáře