SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

rizikové kácení

 

Rizikové kácení - Kácení stromů
Ne vždy je třeba úplné odstranění stromu a proto je vhodné zvážit ořez. Ořezy můžeme rozdělit z hlediska systematiky na: stabilizační , zdravotní , bezpečnostní a redukční ořezy. Pojďme si vysvětlit kde se jaký typ ořezu používá a jaký je jeho význam.

stabilizační ořez
Realizuje se při dospělých stromech kvůli zajištění provozní bezpečnosti, pěstitelských požadavků, případně při změně tvaru a velikosti koruny podle podmínek stanoviště, nebo kvůli prodloužení životnosti jedince. Cílem je stabilizace stromu na stanovišti, nebo udržení standardního vzhledu stromu.

zdravotní ořez
Cílem je optimalizovat zdravotní stav, vitalitu a provozní bezpečnost stromu z hlediska dlouhodobé perspektivy. Řez se optimálně provádí ve vegetačním období (od 1. Dubna do 30. Září). Při zdravotním ořezu se odstraňují:  usychající a suché větve,  mechanicky poškozené a zlomené větve se sníženou stabilitou,  větve napadené patogeny a škůdci a  nevhodně postavené sekundární výhonky zarůstající do koruny.

bezpečnostní ořez
Cílem je zajistit aktuální provozní bezpečnost stromu, a to zejména v krátkodobém horizontu. Při bezpečnostním ořezu se odstraňují nebo redukují větve: suché i živé, které narušují provozní bezpečnost, zlomené či nalomené se sníženou stabilitou a volně visící. Bezpečnostní ořez se může provádět celoročně .  

redukční ořez
Nejčastěji se realizují kvůli zlepšení svetelnotechnikých poměrů . Cílem je zajistit požadavky na denní osvětlení v budovách, týká se to stromů, které byly nevhodně vysázeny příliš blízko u budov. Rovněž se realizuje lokální redukce směrem k překážce k zajištění zákonem definované vzdálenosti větví stromu od překážky.

Rizikové kácení stromů

Více o nás viz web: rizikové kácení

 

Náhodné inzeráty

Honza
golfscorpion
Ostravakzobak
terinka
Zoran Planinčič
Sovič

Poslední komentáře