SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Převody podílů levně

Převody podílů levně - Obchodní podíl je jiná veličina

Výše obchodního podílu obvykle závisí na výši vkladu do základního jmění sro Přesto obchodní podíl představuje zcela jinou veličinu než vklad. Vklad společníka spočívající v penězích nebo jiné majetkové hodnotě se stává majetkem společnosti. Podnikatel, který nabyl obchodní podíl, nemá nárok na vrácení vkladu vloženého do společnosti.

Obchodní podíl, jehož výše se obvykle určuje podle poměru vkladu společníka k celému základnímu jmění společnosti, představuje nepeněžní hodnotu, která přísluší společníkovi na základě vloženého vkladu. Prostřednictvím obchodního podílu se společník účastní správy společnosti. Obchodní podíl představuje souhrn práv a povinností společníka vůči společnosti, které se odvozují od vkladu vloženého do základního kapitálu.

Společníkovi patří například právo účastnit se valné hromady sro, kontrolovat činnost jednatelů, podílet se na zisku a likvidačním zůstatku. Má právo i na vyrovnávací podíl. Společník je také oprávněn převést svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo třetí osobu, a to v souladu s podmínkami stanovenými v Obchodním zákoníku a společenské smlouvě.

Společník však na druhé straně musí respektovat povinnosti, které mu ukládá zákon a společenská smlouva. Patří mezi ně například povinnost splatit vklad, k němuž se zavázal, povinnost respektovat usnesení valné hromady či povinnost splatit společnosti úrok z prodlení, pokud je v prodlení se splácením vkladu.

Převod obchodního podílu lze pojímat jako mechanismus, jehož prostřednictvím se převádějí práva a povinnosti společníka sro na jiného společníka, případně na osobu, která ještě není společníkem. Obchodní zákoník rozlišuje tyto dva případy. Převod obchodního podílu společníka na jiného společníka ve stejné společnosti je možný ze zákona. Vyžaduje se však souhlas valné hromady.

Náhodné inzeráty

Honza
Sovič
Fandarocker
Honza
Farma Kapsa
Dannycze

Poslední komentáře