SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Geometrický plán

Geometrický plán - Geometrické plány. Zabýváme se také tvorbou geometrických plánů, k čemu slouží a kdy je potřebujete se dočtete níže.
Geometrický plán nebo často nazývaný také geodetický plán je podkladem k některým právním úkonům. Geometrický plán musí být autorizačně ověřen autorizovaným geodetem a úředně ověřen správou katastru, která eviduje dotčené nemovitosti. Úřední ověření znamená, že původní stav podle geometrického plánu vychází z platných údajů katastru. Lhůta pro úřední ověření geometrického plánu je 7 pracovních dnů, avšak u složitějších geometrických plánů může trvat úředné ověření i déle. Je důležité podotknout, že geometrickým plánům nevznikají a ani nezanikají vlastnická práva, geometrický plán slouží pouze jako technický podklad respektive příloha ke smlouvám.

Geometrický plán se vyhotovuje zejména na:
a) rozdělení nemovitostí,
b) úpravu hranice nemovitostí,
c) určení vlastnických práv k nemovitostem,
d) zaměření stavby (příp. rozestavěné stavby) a jako podklad pro vydání kolaudačního
rozhodnutí na užívání stavby, která je předmětem evidování v KN a ještě není v
souboru geodetických informací a v souboru popisných informací KN evidovaná,
e) přiznání práv k části nemovitosti, které omezují vlastníka, nebo jinou oprávněnou
osobu ve prospěch jiné fyzické osoby nebo právnické osoby vyznačení věcného
břemena,
f) vymezení změn v zemědělském půdním fondu a lesním půdním fondu
rozdělením nemovitostí,
g) změnu průběhu hranice katastrálního území, hranice obce, resp. hranice okresu,,
h) sloučení nemovitostí,
i) obnovení hranic původních pozemků nebo jejich částí (převod parcely z rejstříku C do rejstříku E KN),
j) pozemkové úpravy,
k) rozdělení původních nemovitostí, které jsou v údajích o parcelách registru C souboru
popisných informací KN (dále jen v "registru C KN") a v katastrální mapě sloučené do
větších celků, nebo sloučené do jiných parcel.

Náhodné inzeráty

Jirka
Honza
love and friendship
katlov
Sovič
golfscorpion

Poslední komentáře