SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Geometrický plán

Geometrický plán - Použití geometrických plánů

(1) Geometrický plán je technickým podkladem právních úkonů, veřejných listin a jiných listin, které podle zákona potvrzují nebo osvědčují práva k nemovitostem, včetně nájemních práv a může sloužit i na zápis změny údajů katastru nemovitostí (dále jen "KN"), i jako podklad na obnovení lomových bodů hranic pozemků v terénu vytyčování, jestliže byl tento podkladem na změny v souboru geodetických informací.
(2) Geometrický plán se používá jako podklad k právním úkonům, kdy údaje dosavadního stavu výkazu výměr jsou shodné s údaji platných výpisů z KN, kromě případu uvedeného v § 6 odst. 7.
(3) Pro potřeby KN se používá pouze geometrický plán autorizaci ověřený fyzickou osobou, která má na to zvláštní odbornou způsobilost a úředně ověřený oborem okresního úřadu provádějícím státní správu na úseku KN (dále jen "katastrálním oborem okresního úřadu").

Geodetické práce

Více o nás viz link: geometrický plán

Náhodné inzeráty

Renca
Zoran Planinčič
maryderrik
Jirka
Mára
Fandarocker

Poslední komentáře