SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán -  Geometrický plán na obnovu parcel rejstříku E katastru se používá vlastníky parcel rejstříku E k jejich převodu do rejstříku C katastru nemovitostí. Parcely registru E a jejich evidování v katastru je nejčastěji výsledkem tvorby, dokončení a schválení registru ROEP. Při tvorbě ROEP zhotovitelé registru provedou identifikaci parcel a shromáždí všechny písemné a grafické dokumenty, které svědčí o vlastnictví a jiných právech k nemovitostem zapsaným v předchozích evidencích katastru. Tyto se po schválení ROEP zapíší do Listu vlastnictví a vyznačí se v mapě určeného operátu – ta obsahuje parcely registru E.

V grafické části geometrického plánu geodet vyznačí kromě stavu podle katastrální mapy i parcely rejstříku E a to čárkovaně, případně červenou barvou nové parcely po obvodu parcel rejstříku E. V písemné části ve výkazu výměr vyčíslí změny výměr dotčených parcel a uvede výměry nových parcel zvlášť pro stav právní (parcely registru „E“) a pro stav podle registru „C“.
Geometrický plán na obnovu původní parcely

Geometrický plán na obnovu původní parcely

Hotový geometrický plán autorizačně ověří a předá ke kontrole Správě katastru, která jej úředně ověří a vrátí geodetovi. Lhůta pro úřední ověření je 7 pracovních dnů. Následně je geometrický plán použitelný jako podklad pro právní úkony v katastru nemovitostí. To znamená, že je zapsatelný s příslušnou smlouvou, případně žádostí o zápis do katastru.

Geodetické služby

Véce o nás viz link: geodetické práce

Náhodné inzeráty

Dannycze
Anetka
maryderrik
Honza
Zoran Planinčič
Jirka

Poslední komentáře