SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

geo

Geodetické práce - Odborná způsobilost geodeta

O odbornou způsobilost k výkonu samostatných funkcí v oboru geodézie a kartografie se mohou ucházet osoby splňující všechny požadavky v oblasti vzdělání a odborné praxe .

Z povinnosti splnit výše uvedené požadavky jsou osvobozeny osoby s akademickým titulem profesor nebo prvním nebo druhým stupněm odborné specializace v oboru geodézie a kartografie, udělovaným v samostatném režimu.

Způsob, postup a bližší podmínky pro udělování odborné kvalifikace a fungování kvalifikační komise obsahuje vyhláška ministra pro správu a digitalizaci ze dne 31. ledna 2014 o odborné způsobilosti v oboru geodézie a kartografie.

Odbornou způsobilost v oboru geodézie a kartografie uděluje hlavní národní zeměměřič .

Hlavní geodet země na žádost osoby ucházející se o funkci samostatného geodeta může považovat za dostatečné jiné související vzdělání a dlouhodobou odbornou praxi a po složení zkoušky z geodetických a kartografických znalostí udělit této osobě příslušné pravomoci.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá ze dvou částí: písemné a ústní. Kladné hodnocení v písemné části zkoušky umožňuje přistoupit k ústní zkoušce.

Náhodné inzeráty

Eddie
ivan26
Peterko7
Martin
Anetka
Honzik

Poslední komentáře